โทรปรึกษาฟรี. 061-569-9591
logo-stoms-สตอมส์เว็บ-บริษัท-รับทำเว็บไซต์-ออกแบบเว็บไซต์
ลูกค้า: บริษัท กิสโค จำกัด
ทักษะ: HTML , CSS , JQUERY , FLASH

บริษัท กิสโค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโลหะโดยใช้กระบวนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี GISS

ทางสตอมส์เว็บได้ทำงานร่วมกับทีมงาน บริษัท กิสโค จำกัด ในการออกแบบเว็บไซต์โดยรูปแบบดีไซน์ต้องการสื่อถึงอุตสาหกรรมโลหะ ส่วนระบบจัดการข้อมูลทำงานด้วยระบบ CMS ที่มี่ชื่อว่า CONCRETE5

ribbon ออกแบบเว็บไซต์กับเรา

 

Top