phone
โทร. 061-569-9591
logo-stoms-สตอมส์เว็บ
ลูกค้า: สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
ทักษะ: CSS , HTML , JQUERY , CMS
Tags: ,

[ssba_hide]สตอมส์เว็บได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยให้มีรูปแบบที่สวยงามและระบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย

ทีมงานของเราได้ช่วยพัฒนาระบบที่สำคัญหลายส่วนซึ่ง ได้แก่ ระบบข่าวสาร ระบบจัดการแบนเนอร์ , ระบบจัดการแกลอรี่ภาพ ฯ

โดยทั้งหมดใช้ระบบจัดการข้อมูล หรือ CMS (Content Management System) ที่มีชื่อว่า Concrete5 ซึ่งเป็นระบบที่จัดการได้ง่ายสำหรับผู้ใช้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

ribbon ออกแบบเว็บไซต์กับเรา