phone
โทร. 061-569-9591
logo-stoms-สตอมส์เว็บ
ลูกค้า: หน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์
ทักษะ: HTML , CSS , JQUERY , FLASH
Tags: ,

[ssba_hide]หน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา เป็นหน่วยงานราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการประกอบการธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการนักศึกษาให้สามารถบริหารงานเชิงธุรกิจได้จริง

ทางสตอมส์เว็บได้ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์โดยเน้นการดีไซน์ให้สื่อถึงกลุ่มวัยรุ่น และทางทีมเรายังพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลผ่าน CMS ที่มี่ชื่อว่า CONCRETE5 ซึ่งเป็นระบบที่จัดการได้ง่ายสำหรับผู้ใช้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่