โทรปรึกษาฟรี. 02-1073465, 061-569-9591
logo-stoms-สตอมส์เว็บ-บริษัท-รับทำเว็บไซต์-ออกแบบเว็บไซต์
ลูกค้า: คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
ทักษะ: CSS , HTML , PHP

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อปี 2553 สตอมส์เว็บได้ทำงานร่วมกับทางคณะวิทยาการจัดการในการออกแบบเว็บไซต์ร่วมไปถึงระบบลงทะเบียนส่งเอกสารงาน (Abstract Paper submision)

Top