phone
โทร. 061-569-9591
logo-stoms-สตอมส์เว็บ
ลูกค้า: บริษัท อีซูซุสหมอเตอร์ จำกัด
ทักษะ: CSS , HTML , JQUERY , CMS

บริษัท อีซูซุสหมอเตอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการในเครือบริษัท อีซูซุ ทีมงานของเราได้ช่วยออกแบบเว็บไซต์ เน้นรูปแบบเรียบง่ายและมาตรฐานสากล

นอกจากนี้สตอมส์เว็บได้ให้การพัฒนาระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ระบบข่าวสาร ระบบจัดการแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ฯ โดยใชระบบจัดการข้อมูล หรือ CMS (Content Management System) ที่มีชื่อว่า Concrete5

ซึ่งเป็นระบบที่จัดการได้ง่ายสำหรับผู้ใช้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่